Notifications
Clear all

[Przyklejony] Regulamin  

  RSS

Mateusz Pelczar
(@mpelczar)
Member Admin
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 2
07/01/2019 2:57 pm  

Regulamin forum internetowego Biohacking Instytut

 1. Postanowienia wstępne
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z forum internetowego Biohacking Instytut.
 3. Forum Biohacking Instytut jest dedykowane w szczególności dla osób zainteresowanych tematyką bio-acting.
 4. Forum internetowe Biohacking Instytut jest własnością firmy WHISPER Filip Pietraszkiewicz.
 5. Każdy Użytkownik forum Biohacking Instytut zobowiązany jest – w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z forum – do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dostępu do treści regulaminu oraz może go pozyskiwać, przechowywać i odtwarzać.
 6. Określenia i skróty słowne użyte w niniejszym regulaminie oraz ich znaczenie:

- Portal/Forum – wszystkie elementy Forum Biohacking Instytut  – poszczególne fora, subfora (również prywatne), tematy wraz z wszystkimi komentarzami, profile, oraz aplikacje współdziałające z Forum.

- Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Forum, którego pełna funkcjonalność dostępna jest jedynie dla użytkowników którzy dokonają rejestracji na Forum.

- Użytkownik Zarejestrowany – każda osoba fizyczna zarejestrowana na Forum.

- Konto Użytkownika – konto określone Nickiem Użytkownika i zabezpieczone hasłem, które pozwala Użytkownikowi Zarejestrowanemu na pełne korzystanie z Forum Biohacking Instytut

- Administratorzy – osoby sprawujące nadzór nad forum, prowadzące bieżącą obsługę merytoryczną i techniczną.

- Treści – publikowane na Forum przez Użytkownika wypowiedzi, komentarze, teksty, fotografie, grafiki, filmy, pliki z danymi oraz inne treści.

- CHAT – internetowa pogawędka na żywo dostępna na Forum w formie prywatnej – z wybranymi Użytkownikami lub publicznej – z wszystkimi zalogowanymi Użytkownikami. CHAT posiada ograniczoną ilość miejsc.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Tylko Użytkownik Zarejestrowany na Forum Biohacking Instytut ma pełny dostęp do Forum, wyłączając fora prywatne niededykowane dla danego użytkownika.
 3. Użytkownik Zarejestrowany w każdym momencie może zaprzestać korzystania z Forum oraz zlikwidować swoje Konto Użytkownika.
 4. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Forum Biohacking Instytut , oraz nie przysługuje mu wynagrodzenie za uczestnictwo w Forum, szczególnie za umieszczane Treści.
 5. Z prawa publikacji wszelkich Treści na Forum może korzystać osoba pełnoletnia; osoby niepełnoletnie tj. przed ukończeniem 18 roku życia mogą być dopuszczone do korzystania z Forum po uzgodnieniu tego z ich przedstawicielami ustawowymi.
 6. Dostęp do Forum dla poszczególnych Użytkowników może zostać ograniczony przez Administratorów. Np. Treści widoczne dla sportowców nie będą widoczne dla innych Użytkowników.
 7. Treści publikowane na Forum Biohacking Instytut należy traktować wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą one w żadnym wypadku zastąpić konsultacji lub porady lekarskiej podczas bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

III. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Po założeniu Konta i akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość zamieszczania Treści w Forum Biohacking Instytut (w tym na CHAT-cie).
 2. Użytkownik Zarejestrowany publikuje Treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Użytkownik oświadcza że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste względem publikowanych Treści, oraz ma prawo nieograniczonego rozporządzania tymi prawami.
 4. Użytkownik oświadcza, iż posiada zgody innych autorów zamieszczanych przez niego na Forum Treści. W razie potrzeby Użytkownik zobowiązuje się na żądanie Administratorów do przedstawienia dokumentów z ww. zgodami.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, również materialną za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 6. Treści mogą być zmieniane i usuwane przez autorów, po uprzedniej akceptacji zmian przez Administratorów.
 7. Każdy Użytkownik Forum publikujący na nim Treści (w tym na CHAT-cie) zobowiązany jest do zachowania zasad Netykiety (zasad prawidłowej dyskusji w Internecie) w szczególności poprzez stosowanie się do wymienionych zasad:

- Bądź uprzemy, miły i szanuj rozmówców.

- Dziel się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pomagaj innym.

- Nie wprowadzaj innych celowo w błąd.

- Nie obrażaj innych, , nie wprowadzaj zamieszania.

- Przed rozpoczęciem nowego tematu poszukaj na Forum, może już ktoś podobny temat poruszył. Możesz skorzystać z wyszukiwarki, znajdującej się w prawym, górnym rogu.

- Zakładając nowy temat postaraj się zatytułować go zrozumiale, jeśli jest to pytanie zadaj go precyzyjnie.

- Publikując posty, pisz je w sposób jasny, zwięzły i zrozumiały oraz zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji – zalecone przy tym jest stosowanie polskich znaków.

- Nie pisz bezcelowo WIELKIMI literami.

- Nie pisz post pod postem w krótkim czasie – pamiętaj o możliwości edycji postów.

- Jeśli odpowiadasz danej osobie której wypowiedź widoczna jest kilka postów wcześniej napisz do kogo się zwracasz albo zacytuj post.

- Unikaj pisania postów, które nic nie wnoszą do tematu.

- Jeżeli Treść innego użytkownika uraziła Cię zgłoś to Administratorom. Nie odpowiadaj na Forum.

 1. Użytkownikom zaleca się niestosowanie w postach koloru czerwonego, który umownie został przypisany do dyspozycji Administratorom.
 2. Użytkownikom zabrania się publikacji Treści niezgodnych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej, jak również Treści propagujących przemoc oraz godzą w dobra osobiste innych osób.
 3. Niedopuszczalne jest publikowanie na łamach Forum Treści wulgarnych, spamerskich, uznanych powszechnie za naganne moralnie i rażąco naruszających Netykietę.
 4. Niedopuszczalne jest celowe wprowadzanie w błąd innych Użytkowników co do aktualnych wytycznych, przepisów obowiązującego prawa, procedur w szczególności medycznych, oraz inne celowe działanie poprzez udzielanie porad , które w skutkach mogą spowodować szkodę.
 5. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkowników na Forum materiałów reklamowych, bądź mających charakter komercyjny.
 6. Złamanie zasad regulaminu związane jest z przyznaniem Użytkownikowi ostrzeżeń, których konsekwencją może być blokada lub całkowite usunięcie Konta Użytkownika – omówienie w paragrafie IV.
 7. Prawa i obowiązki Forum Biohacking Instytut
 8. Administratorzy dołożą wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowego działania Forum.
 9. Administratorzy udzielą Użytkownikom w miarę możliwości pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z Forum.
 10. WHISPER Filip Pietraszkiewicz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
 11. WHISPER Filip Pietraszkiewicz nie ponosi odpowiedzialności merytorycznej ani prawnej za porady umieszczane na Forum. Forum Biohacking Instytut nie stanowi również źródła wiedzy medycznej. Treści publikowane przez Użytkowników są jedynie ich opiniami i w żaden sposób nie mogą zastąpić konsultacji z lekażem lub innym specjalistą.
 12. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania części lub całości Treści naruszających Regulamin, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum autorów tych Treści, zgodnie ze „Statusem ostrzeżeń”.
 13. Administratorzy za łamanie zasad Regulaminu mają prawo, bez powiadomienia do blokady konta Użytkownika na okres jednego miesiąca.
 14. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do nieodwracalnego usuwania kont Użytkowników rażąco bądź wielokrotnie łamiących Regulamin Forum.
 15. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania kont Użytkowników nieaktywnych, czyli takich którzy w ciągu 18 miesięcy nie zamieścili na Forum żadnych Treści, po wcześniejszym powiadomieniu wysłanym via e-mail.
 16. Administratorzy mają prawo do korekty, łączenia, rozdzielania, usuwania i reorganizacji Treści, szczególnie wątków i wypowiedzi na Forum np. rażąco pokrywających się z już obecnymi.
 17. WHISPER Filip Pietraszkiewicz zastrzega sobie prawo do umieszczania na Forum komercyjnych reklam.
 18. Poufność danych (RODO)
 19. Administratorem danych osobowych jest WHISPER Filip Pietraszkiewicz email: filip@biohackinginstytut.pl
 20. WHISPER Filip Pietraszkiewicz dane może przekazywać odbiorcom organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 21. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 22. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Biohacking Instytut ma prawo do dalszej publikacji Treści opublikowanych przez tego Użytkownika.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Administracja Forum ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na www.biohackinginstytut.pl/regulamin_forum. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji dotyczących ww. zmian w temacie „Regulamin – sprawy forum”.
 3. Uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Forum należy kierować do założonego w tym celu działu „Regulamin – sprawy forum”
 4. Uwagi, pytania, zastrzeżenia i informacje dotyczące naruszenia niniejszego Regulaminu należy kierować pod adres: filip@biohackinginstytut.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie wraz z momentem jego zamieszczenia na www.biohackinginstytut.pl/regulamin_forum. wiąże Użytkownika po jego zaakceptowaniu podczas rejestracji.
This topic was modified 3 lata temu by Mateusz Pelczar

Cytat